De stilte heeft geen woorden nodig
de beelden zeggen al genoeg.
Al wat men zegt wordt overbodig
door 't leed waarmede men u sloeg.

't Blijkt moeilijk 't juiste woord te vinden
dat troostrijk nog iets zeggen kan.
Toch laat het leed ons samenbinden
verdoofd, verbijsterd door de band.

Wij stellen met u vele vragen
waarop nog 't antwoord wordt verwacht.
't Is zwaar om 't groot verlies te dragen
dat er aan u is toegebracht.

Als volk gaan wij de rijen sluiten
om samen om u heen te staan.
Stil druipt de regen nog van buiten
als tranen die niet overgaan.

Zal ooit de tijd de wonden helen
die in uw hart geslagen zijn?
Wij willen u graag aanbevelen
aan de Genezer van uw pijn.