De wolken werden plotseling grauw
hun vliegreis werd plots afgebroken
met meer dan tweehonderd in 't nauw
heeft 't passagiers aan hulp ontbroken.

De doden heeft men reeds geteld
een lange lijst met vele namen
die allen daarop staan vermeld
van hen die in 't vliegtuig omkwamen.

Hun zielen stegen naar omhoog
om ver van hier een thuis te vinden
want zij verdwenen uit het oog
voorgoed van al hun teer beminden.

Nooit meer contact nooit meer plezier
wat blijft zijn slechts herinneringen
een kleurenfoto op papier
wat rest zijn persoonlijke dingen.

Als nabestaanden moet u voort
en heeft u elk uw last te dragen
Uw harten zo pijnlijk doorboord
zijn door 't verdriet terneergeslagen.

Wees overtuigd u wordt gesterkt
weer nieuwe hoop zal op gaan dagen
als de emoties zijn verwerkt
van deze ramp met al zijn vragen.

Want ook de grauwheid die verdwijnt
de zon zal ook voor u weer schijnen
die u met zorg steeds warm omlijnt
de scherpste kantjes laat verdwijnen.