Hiervoor schieten woorden tekort
om wat is geschied te beschrijven.
't Verdriet over u uitgestort
de dood die velen laat verstijven.

Een zee van bloemen neergelegd
als ons bewijs van medeleven,
waarmee herdenkend werd gezegd
ons troostwoord om te overleven.

Rijk geschakeerd lagen bijeen
de bloemen met hun mooiste kleuren,
en allen trachten één voor één
de verslagenen op te beuren.

Ook wij voelden verslagenheid
en willen met u 't verdriet delen,
dat u zo plotseling toebereid
is door het sterven van zovelen.

Wij staan als heel volk om u heen
maar kunnen niet de wolk verdrijven.
Slechts aandacht liefd' houdt op de been
als kring die rondom u zal blijven.

Voordat 't verdriet en pijn wat slijt
moet u een lange weg bewandelen
eer u 't gemis eens door de tijd
met tederheid leert te behandelen.

Wij wensen u veel sterkte en kracht
en moed om dagelijks door te vechten.
Want nu wordt er van u verwacht
aan uw beminden u te hechten.

Laat de gestorvenen nu gaan
zij hebben reeds hun plaats gevonden
en leiden daar nu een bestaan
dat niet met d' aarde is verbonden.