De dood is slechts een doorgangspoort
aan ons beloofd door Jezus woord.
Een ieder die Zijn woorden gelooft
zal eenmaal zien wat is beloofd.
Want Hij die de dood overwon
straalt boven ons als levenszon
Wanneer wij eens die poort doorgaan
ontvangen wij een nieuw bestaan.

Dan wordt met vreugde ons getoond 
waarmede God ons dan beloond.
Voortlevend in Zijn  heerlijkheid
die Hij voor velen heeft bereid.
Al wie zich kind van Vader weet
vriend van Zijn Zoon die voor ons leed,
die mens ontvangt de zekerheid
welke hem d' hemelpoort in leidt.