God spreekt kind haal je kracht bij Mij
Ik zal je daarmee onderstutten
als jij Mijn woorden blijft benutten
met liefde en trouw sta Ik terzij.

Door Mijn kracht kun je alles aan
en zult daarmede veel bereiken
Ik zal je steeds Mijn hand toereiken
dan kun je niet verdwalen gaan.

De Heer vervolgt: Ik houd je vast
en Mij met jou ten nauwst verbinden
als Vader die je als Zijn beminde
steeds weer je schenkt wat bij je past.

Ook draag Ik met jou mee de last
die 't leven met zich mee zal brengen
maar die Ik graag met vreugd laat mengen
en jou daar blijvend op vergast.

Als Ik om jou heen Mijn armen sluit
dan ben jij veilig en geborgen
verzekerd dat Ik steeds zal zorgen
wandelend door 't leven saam vooruit.

Ik leid je kind naar 't Vaderhuis
om daar met Mij feest te gaan vieren
je met een gouden kroon te sieren
want dan kind ben je voorgoed thuis.