Afdrukken
Categorie: Geloof, hoop en liefde
Hits: 821


Zij zijn het die echt bevrijd leven
naar Gods woord naar de naaste gaan
om hem zijn schuld te gaan vergeven
tezamen recht voor God te staan.

Want wederzijds elkaar begroeten
de mond die van de vrede spreekt
zo zullen wij elkaar ontmoeten
en nimmer zich door 't kwade wreekt.

Twee handen in elkaar geslagen
twee armen om elkander heen
brengt vrede in de levensdagen
waardoor Gods zonlicht weer verscheen.

De glimlach welke God zal tonen
verschijnt dan ook op ons gezicht.
Waar vrede en liefd' in 't hart zal wonen
daarmee voldoen wij aan Gods plicht.

Maak allen haast met te vergeven
en laat niets sluimerend voortbestaan
maar zorg bevrijdend voor een leven
dat duidelijk in Gods dienst zal staan.