Waar de zon in ’t hart kan schijnen
zal geen levensvreugd verdwijnen.
Want de zon zal met haar stralen
’t dagelijks geluk bepalen.
 
Zij laat met haar warme stralen
’t zonlicht op ons nederdalen.
Want zo brengt zij van Gods wegen
ons op  ’t levenspad Zijn zegen.
 
Als zij voor de nacht moet wijken
zal de maan tot leidsman blijken.
Om ons door de nacht te leiden
tot de zon weer komt verblijden.