Wees waakzaam dat men er op let
't kwaad niet tegen elkaar op zet.
Waardoor 't in 't leven escaleert
als men met kracht het kwaad niet weert.

De wereld blijkt vol kwaad en dood
geweld stort mensen in de nood
om d' uitbarsting van woede en haat
door 't kwaad wat ons voor ogen staat.

Wij zien steeds weer een nieuwe haard
die ons de oorlog heeft verklaard
en over norm en waarden twist
welke door terreur wordt beslist.

Houdt vast aan 't geen wat waarde heeft
en medemenselijkheid nastreeft.
Die vrijheid steeds voor ogen houdt
als 't fundament waarop men bouwt.

De taak dat men aan vrede werkt
mag door geweld nimmer beperkt.
Werk met elkander allemaal
doorbrekend de geweldsspiraal.

God spreekt: houdt vrede met elkaar
werk daar steeds aan en maak het waar.
Weet Ik kan nooit geweld gedogen
dat is een gruwel in Mijn ogen.