Afdrukken
Categorie: Geloof, hoop en liefde
Hits: 620
Mijn God ik vraag u hoeveel dagen
wij tot Uw komst nog zullen klagen.
Over al d’ ongerechtigheden
waar hier op aarde aan wordt geleden.
 
’t Is nauwelijks meer voor te stellen
hoe mensen elkaar blijven kwellen.
Slechts U Heer kunt alles doorbreken
door enkel Uw hand op te steken.
 
Ik blijf verlangend hopend dromen
dat snel de Grote dag zal komen.
En U een eind maakt aan al ’t lijden
neerdalend om ons te bevrijden.
 
Dan zal de nieuw tijd aanbreken
waar zo lang naar is uitgekeken.
Heer laat uw Dag maar spoedig gloren
om bij Uw koninkrijk te horen.