Wanneer een mens leeft los van God
niet naar Zijn woord wil horen
dan wacht hem ’t hard en vreselijk lot
dat hem dan is beschoren.
 
Want wie naar ’t woord van God niet leeft
hij zal het lot ervaren
wat God aan hem te dragen geeft
en hem laat openbaren.
 
Maar als een mens zich aan God bindt
en naar Gods woord blijft streven
dan mag hij zich door God bemind
weten voor heel het leven.
 
Leven in Gods verbondenheid
dat biedt hem Gods ontferming
en daarbij nog de zekerheid
van liefd’ volle bescherming.