Zij stonden plotseling voor Gods poort
een lange rij in hun getale
zij waren kort daarvoor vermoord
en maakten aanspraak op Gods zalen.

God heeft hen allen thuis genood
die d' aarde kort daarvoor verlieten
gejaagd door anderen in de dood
door hun uit 't luchtruim neer te schieten.

De wereld keek verbijsterd toe
en met de nabestaanden rouwen
rampzalig blijkt dit wreed gedoe
wat wij van schuldigen aanschouwen.

Saamhorigheid werd breed getoond
door met het lijden mee te leven
geen dader kan van 't leed verschoond
dat hij aan velen heeft gegeven.

Een zekerheid staat voor ons vast
het recht zal eenmaal zegevieren
God heeft de slachtoffers alvast
met 't eeuwig licht alreeds doen sieren.