Wij worden op Gods licht onthaald
dat tot ons uit de hemel daalt
wat over ons wordt uitgespreid
blij zichtbaar stralend wereldwijd.
 
Het is de zon die met haar kracht
ons elke morgen tegenlacht
die opnieuw aan de hemel staat
als God haar weer verschijnen laat.
 
Dit licht dat eeuwen lang al schijnt
is licht dat op een dag verdwijnt
om plaats te maken voor het licht
dat God voor eeuwig op ons richt.
 
Want ’t licht dat eenmaal schijnen zal
gaat gepaard met bazuingeschal
als God ons op dat licht verhaalt
dat nooit vergaan kan en verschraalt.
 
De zon die gaat eenmaal teloor
daar heeft God zo Zijn reden voor
Hij wil dat ’t eeuwig licht haar glans
rondom ons spant met wijde krans.
 
Dat licht wat in de hemel brandt
dat dooft nooit uit en blijft gestand
’t licht dat door ’s hemels zalen leidt
is ’t licht dat God ons heeft bereid.
 
‘t Is licht dat nimmermeer verdwijnt
en door geen oorzaak ooit verkwijnt
dit licht blijft voor ons steeds bestaan
als wij Gods koninkrijk in gaan.
 
Voor eeuwig op Gods licht onthaalt
omarmt en daardoor ingehaald
Gaan aardse nachten eens voorbij
wij leven in Gods heerschappij.