Er lopen nog getuigen rond
die van Gods woord steeds spreken.
Hun boodschap gaat van mond tot mond
verspreid in vele streken.
 
Zij stellen ons Gods woorden voor
gaan van de Heer vertellen.
En hopen dat onder ’t gehoor
velen naar voren snellen.
 
Er wordt gewezen op ons hart
ons leven vol van zonden.
De wijze waarop men God tart
nog door het kwaad gebonden.
 
Zij worden vaak op straat herkend
met flyers en geschriften.
En maken aan ons graag bekend
’t goede van ’t kwaad te schiften.
 
Want ieder mens die zich bekeert
wordt door God aangenomen.
Dat is wat Gods woord aan ons leerd
om in Zijn Rijk te komen.
 
Bent u ben jij alreeds zo ver
om Jezus te belijden.
Hij is het Licht de eeuw’ge ster
die mensen wil bevrijden.
 
Hij die voor onze zonden stierf
schenkt ons het eeuwig leven.
Dat God voor ons verwierf
die zonden wil vergeven.
 
Kom toch tot Hem ’t is niet te laat
Hij zal u graag ontvangen.
Biedt u het leven dat u baat
met wat u doet verlangen.