De naam van God wordt vaak gekoppeld
waar God Zijn naam niet aan verbindt.
En als Hij ’t merkt weer afgekoppeld
omdat Hij ’t onrechtvaardig vindt.
Want God houdt van oprechte zaken
kiest nooit voor onrechtvaardigheid.
Daar heeft God echt niets mee te maken
rechtvaardigheid is Zijn beleid.
 
God blijk immers de God van liefde
die Hij het liefst aan mensen toont.
Wijst af dat zij elkander griefden
wie Zijn lijn volgt die wordt beloond
Geweld is gruwelijk in Gods ogen
daar heeft Hij grote afschuw van.
Want het ligt vast in Zijn vermogen
God sluit geweld eens in Zijn ban.
 
Koppel Gods naam dus nooit aan dingen
waar Hij niets mee te maken heeft.
Het kwade dat ons blijft omringen
zijn zaken waar God nooit naar streeft.
Gods inslag is van andere orde
die Hij in Zijn woord ons vermeldt.
Daarin stelt Hij hoe het moet worden
zoals Hij het zich heeft voorgesteld.