Zij vielen uit de lucht
hun ziel nam hoge vlucht.
Ging weer opnieuw naar boven
waar zij God mogen loven.
 
’t Drama onmenselijk groot
joeg mensen in de dood.
Brak de lijn met het leven
families droefheid geven.
 
Het vreselijk doodsgetal
als gevolg van hun val
Waar wij helaas van weten
zullen wij niet vergeten.