Door de grauwe doodsspelonken
heeft ’t bevrijdend woord geklonken.
’t Is de Heer van dood en leven
die ons ’t leven zal hergeven.
Gods Zoon die voor ons gestorven
heeft nieuw leven ons verworven.
 
Hij die de dood heeft verslagen
laat voor ons het daglicht dagen.
God Hij wekt ons uit het duister
en Hij plaatst ons in Zijn luister.
Waar wij eeuwige vrede vinden
als Zijn kinderen en beminden.
 
Nu de ketenen zijn verbroken
is de macht der dood gewroken.
Op Gods roep uit ’t graf getreden
hoort de dood tot het verleden.
Daarvoor in de plaats gegeven
ontvangen wij ’t eeuwig leven.
 
In die hoop zijn w’ eens gestorven
maar thans ’t leven weer verworven.
Vertrouwend op Gods beloften
van Zijn heerlijke geloften.
Die Hij voor ons laat vervullen
en met eeuwig licht te omhullen.
 
Welk een vreugde te ervaren
wat de Heer laat openbaren.
Wat een rijkdom uitverkoren
tot het Godsrijk te behoren.
Door genade liefde en zegen
dat uit ’s Heren hand verkregen.