Hij komt die wij verwachten
dan nodigt Hij ons uit
om met Hem mee te komen
waar ’t feest wordt ingeluid.
Want hier zal gaan geschieden
wordt Zijn beloft’ vervuld
Toont ons wat Hij zal bieden
’t wordt voor ons oog onthuld.
 
Eens breekt de hemel open
dan daalt Hij tot ons neer
om ons naar huis te dragen
in blij gewijde sfeer.
Zijn licht zal ons omstralen
daar rijkelijk mee bedekt.
’t Laat ons vrij ademhalen
zover Zijn liefde strekt.
 
Zijn liefde kent geen grenzen
met Zijn trouw geen beperk.
Want deze beiden samen
zijn onverbrekelijk sterk.
Zo laat Hij ons opheffen
tot glorierijk bestaan.
Oneindigheid beseffen
die Hij laat binnengaan.