Afdrukken
Categorie: Geloof, hoop en liefde
Hits: 513
Geen rozengeur geen maneschijn
blijkt ’t menselijk leven vaak te zijn.
Het is met zorg en moeit’ doorspekt
waarmee ’t bestaan is toegedekt.
Soms brengt een bosje bloemen kleur
en geeft aan ’t leven nieuwe fleur.
Waardoor de zorg weer wordt beperkt
en nieuw geluk weer kan versterkt.
 
‘t Is God die boven alles staat
en toeziet hoe dat alles gaat.
De wetenschap dat Hij ons leidt
is ons tot troost en werkelijkheid.
Wie alles legt in ’s Heren hand
ervaart de hulp steeds van Zijn kant.
Want God Hij zorgt voor zonneschijn
belooft dat die er vaak zal zijn.