Afdrukken
Categorie: Geloof, hoop en liefde
Hits: 4969

Hij die aan ’s Vaders rechterhand gezeten
op ’s hemels troon tesaam met Hem regeert.
Zal Zijn geliefden nimmer ooit vergeten
Zijn blik blijft altijd naar hen toegekeerd.
Want Christus zal een woning hen bereiden
in ’t huis des Vaders is geen plaatsgebrek.
Hij maakt hen eenmaal tot Gods ingewijden
want ieder kind van God die krijgt een vaste plek.

’t Is zeker dat eenmaal de dag zal komen
dat Jezus al Gods kinderen vergaard.
En allen rond Gods troon tezamen stromen
waar elk nogmaals Zijn liefde wordt verklaard.
Dan zullen zij het land van vree bewonen
al wat op aarde was, voorgoed voorbij.
Dan zal de Heer Gods rijke schatten tonen
daarmee maakt Hij dan aller harten blij.

Een nieuw bestaan dat ligt op ons te wachten
blijf dus maar uitzien naar die blijde dag.
En richt uw harten en ook uw gedachten
op wat de kracht van ’s Heren woord vermag.
Gods woord dat eenmaal alles om zal keren
verdwijnen laat wat in Zijn rijk niet past.
Zal zorgen dat geen kwaad ons meer zal deren
van zonde en ziekte heeft men nooit meer last.

Want ook de dood is dan voorgoed verslagen
rechtvaardigheid zal er voor God bestaan.
Wij mogen thans aan Jezus Christus vragen
met Hem de weg naar ’t Godsrijk in te slaan.
Want op een dag dan gaan haar deuren open
wordt eeuwig heil aan ons geopenbaard.
Wordt ons getoond waarop wij thans nog hopen
zien wij de nieuwe hemel en de nieuwe aard.