Op d' aarde is geen onsterfelijkheid
waar ieder eens zal sterven,
't behoort tot de werkelijkheid.
tot wij eens d' hemel erven.

Na 't sterven komen wij eens thuis
door engelen voortgedragen.
En komend in het Vaderhuis
door liefd' Gods welbehagen.

Hier wordt voor eeuwig feest gevierd
in d' hemelse gewelven
Door Gods versiering opgesierd
Gods glans zal  overwelven..