Met het oog op morgen
als Hij wederkomt.
Worden wij geborgen
staand verblijd verstomd.

Op die dag der dagen
daalt eens Jezus neer
Toont Zijn welbehagen
vrede is Zijn sfeer.

God bekort ons wachten
Hij bekort de tijd.
Toont aan de geslachten
't licht der eeuwigheid.

Saam voor groot en kleinen
zien wij 't Christuslicht.
Dat nooit zal verdwijnen
maar zich op ons richt.