Gods deur staat eenmaal voor je open
om daar met blijdschap door te gaan.
En over de drempel te lopen
genietend van je nieuw bestaan.

Wat hier je ogen waar gaan nemen
overweldigd door 's hemels pracht.
Die je vanwege 't geloof mag claimen
en ziet wat God heeft toebedacht.