Zingen met Gods hemelboden
maakt Hij waarlijk  tot een feest.
Als de Vader ons zal noden
samen zijn met Zoon en Geest.

In Gods zaal met hemelingen
wordt geliefden plaats bereid.
Mogen zij tesamen zingen
voor Hem tot in eeuwigheid.

Heel bijzonder wordt ervaren
eeuwig in Gods licht te staan.
Liederen zingend die verklaren
alles wat Hij heeft gedaan.