Als de bazuin op zal klinken
breekt de dag des Heren aan.
Dan zien wij Gods toekomst blinken
met haar glansrijke bestaan.

Ingehaald door d 'engelenkoren
biedt God ons een nieuw tehuis.
Waar wij voortaan zullen horen
veilig in het Vaderhuis.