Liederen van de overkant
klinken uit Gods hemelland.
Met hun wonderschone stemmen
valt hun zang niet af te remmen.

Engelen die steeds God omgeven
en op vleugelen Hem omzweven.
In hun stralend witte kleden
wordt door hen Gods lof beleden.

Eens mogen ook wij ons voegen
in Gods hemel tot genoegen.
Waar wij Vader eer bewijzen
samen Hem met d' engelen prijzen.