De Heer en Schepper van ons leven
blijft ons met Zijn liefde omgeven.
Hij levende onder de goden
heeft 't eeuwig leven aangeboden.

Na 't tijdelijk leven hier op aarde
wijzigt God het in hemelwaarde.
Niets is daarmee te vergelijken
wat God ons eens zal laten blijken.

Als God de ziel tot Hem laat stijgen
zingt die van vreugd, zal nimmer zwijgen.
Want uit Gods handen wordt gegeven
een nieuwe woning, eeuwig leven.

God Hij gaat alle ding te boven
en leeft met d' engelen die Hem loven.
Hem met de schoonste liederen prijzen
waarmede zij Hem eer bewijzen. 

God staat als d' Enige omschreven
die eindeloos liefde ons wil geven.
Met toekomst in Zijn heerlijkheden
een feest tot in de eeuwigheden.