Hoe spannend is het eeuwig leven
met alles waar 't ons mee verrast.
Aan heerlijkheid die God zal geven
en waar Hij ons graag op vergast.

Het is het eeuwig blij verbazen
't wordt een wonderlijk avontuur.
Waarover wij op aarde lazen
oneindig vreugdevol en puur.

Wat God beloofd heeft met Zijn woorden
wordt eenmaal voor ons oog onthuld.
Door Zijn en Jezus liefdekoorden
wordt de belofte eens vervuld.

Nooit kan het geloof teveel verwachten
besef Gods woord wordt waargemaakt.
Stijgend boven onze gedachten
door 't blijde heilslicht aangeraakt.

Het Godsrijk kent slechts blijde tijden
waarin men nooit meer uren telt.
Maar eeuwige vreugde door verblijden
en 't heil uit Gods hand voorgesteld.

Verrassingen blijft God bedenken
en dat tot in der eeuwigheid.
Zijn woorden blijven wonderen schenken
door liefde die nooit van ons scheidt.