Wanneer het werkelijk donker wordt
dan wordt Gods licht weer uitgestort.
Gaand door de tunnel naar het licht
daar wordt ons oog dan op gericht.

Dan toont God ons de hemelpoort
waardoor 't licht ons glansrijk toe gloort.
Bij elke stap komt naderbij
Gods eeuwig licht dat maakt ons vrij.

Het duister dat men achterlaat
maakt plaats voor 't licht dat voor ons staat.
Een nieuwe woning wordt bereikt
in 't land waar 't eeuwig vreugde blijkt.

Die reis naar 't licht wacht ieder mens
als hij eens over d'aardse grens,
het eeuwig leven binnengaat
daar vrede vindt en niets dat schaadt.