De klank van hemelse muziek
is zo volmaak en zo uniek.
Er is niets dat die evenaart
aan welke klank ook hier op aard.

Want het orkest en ’t hemels koor
klinken al ’s hemels zalen door.
Waar ’t eeuwig vreugdefeest gevierd
met blijde klanken wordt gesierd.

Al d’ instrumenten wonderschoon
zij klinken zuiver rijk van toon
en dragen breed de lofzang voort
die in de hemel wordt gehoord.