Verrast door ’s hemels vergezichten
toont God ons ’t heil wat eenmaal komt.
Wanneer het Morgenlicht zal lichten
en alle tweespalt dan verstomt.
Dan zal Gods koninkrijk er komen
door Hem aan ons geopenbaard.
Geschonken in de schoonste dromen
tot dat uur in ons hart bewaard.

God laat ons door de sluiers kijken
en licht die even voor ons op,
als Hij ze stil vaneen laat wijken
en Hij ons plaatst op een bergtop.
Het zijn de glimpen van de kansen
de heerlijkheid die Hij ons biedt.
De plaats waar wij van vreugde dansen
verwondering over ’t geen men ziet.

Er wacht ons straks een ander leven
hierna wacht ons een nieuw bestaan.
Dat God aan ieder mens wil geven
die achter Jezus aangegaan
Hem volgde en op Hem vertrouwde
Hem als de Heiland heeft aanvaard.
En in het geloof steeds op Hem bouwde
Zijn liefde aan de Heer verklaart. 

Want Jezus zal de leidsman blijken
die ’t koninkrijk ons binnenleidt.
Zover onze ogen kunnen kijken
ten zeerst verbaasd en zeer verblijd.
Hij is ’t  die ons de deuren opent
die naar Gods nieuwe toekomst gaan.
Waardoor wij met Hem binnenlopend
voor ’s Vaders troon eens zullen staan.