Richt je blik maar naar de hemel
want daar komt Gods hulp vandaan.
Door Zijn hand die je wil sterken
op de lange levensbaan.

Richt je ogen maar naar boven
kijk naar sterren zon en maan.
Wees verrast en diep verwonderd
wat de Schepper heeft gedaan.

Laat die blikken je beseffen
hoe klein je als mens wel bent.
En een onderdeeltje wezend
in ’t ontzaglijk firmament.

Leer daardoor Gods grootheid kennen
die ook jou geschapen heeft.
En hem dagelijks te danken
voor elk uur dat God je geeft.

Wil God prijzen voor het leven
met een loflied in je mond.
Dat je aanheft bij het opstaan
elke nieuwe morgenstond.