Onze ogen zijn deuren van ons bestaan
die met hun blikken heel ver kunnen gaan.
Zij boren duidelijk in het verschiet
wat op hun netvlies 't beeld geeft wat men ziet.

Zij zijn het kostbaarste wat men bezit
beiden genoemd als ons familielid.
Hier onderhouden wij mee onze band
hiermede volgen wij des Heren hand.

Als spiegels van de ziel is onze blik
toont onze aard en 't wezen van ons ik.
Die ook de stemming van ons hart verklaart
waar ons gevoel zeer veilig wordt bewaard.

Wat 't menselijk oog met zijn blikken verraad
straalt het haar liefde uit of al haar kwaad.
Zorg dat de blik de liefde nooit verliest
maar die altijd boven het kwaad verkiest.