Geen vreemde god zal men aanbidden,
de ware God woont in uw midden.
Hij kan uw leven veilig leiden,
wees wijs blijf andere goden mijden.
Verwacht geen hulp van stenen goden
die u niet steunen in uw noden.
Maar God en Zijn Zoon tonen beiden,
dat zij nooit van u zullen scheiden.

U kunt enkel op hen vertrouwen,
zij laten hulp en troost aanschouwen.
In liefd’ zich over u ontfermen,
een stenen god kan nooit beschermen.
Ons geloof berust slechts op twee namen,
God en zijn enige Zoon tezamen.
Zij zorgen beiden met hun daden,
dat er niets is dat ons zal schaden.

Geen stenen God kan immers streven,
dat mensen eenmaal eeuwig leven.
Wie God kent weet dat is bedrog,
een stenen god blijkt zelfbedrog.
Als mens hoort enkel God geprezen,
die met Zijn liefde heeft bewezen,
dat Hij voor ‘t kwade ons zal sparen
en veilig in Zijn hand bewaren.

Zet elke stenen god terzijde
laat u door God en Jezus leiden.
Zij leiden u op levenspaden
waarop niets us leven zal schaden.
Een stenen god heeft nooit voorhanden
wat God u schenkt aan liefdebanden.
Hij is de God die liefd’ wil geven
waardoor u gelukkig zult leven.