Wie de waarheid niet wil horen
blazend van zijn hoge toren
van Gods woorden niet wil horen
blijkt niet wandelend in Zijn sporen.

Maar wie naar Gods woorden luistert
weet zich veilig vastgekluisterd.
Want zijn ziel wordt nooit verduistert
zolang God Zijn wil influistert.

Wees geen domme maar een wijze
volg wat God u aan zal wijzen
en ontvang Zijn gunstbewijzen
op Zijn feest van wijn en spijzen.

Blijf Gods woorden trouw nastreven
dan krijgt u een heerlijk leven.
Wandel dagelijks op Gods wegen
want die blijken u tot zegen.