Ik mag bij U komen met mijn wonden
omdat U weet wat wonden zijn.
U hebt die zelf ook ondervonden
aan 't kruishout met hun scherpe pijn.

U hebt de last daarvan verdragen
die leidde tot Uw offerdood.
U die om 't heil te laten slagen
vol liefde Uw geest en lichaam bood.

Zo heelt U dagelijks in ons leven
door Uw opstanding uit de dood.
De wonden met Uw liefd'vol streven
daarmee verlicht U onze nood.

U bent bekend met levenswonden
en hebt de pijn daarvan gevoeld.
U vergaf met Uw bloed de zonden
van ieder mens zo is 't  bedoeld.

Steeds wanneer wonden zijn geslagen
in 't lichaam en ook in ons hart.
Dan steunt U ons die last te dragen
en door Uw liefd' verlicht U smart.

Want U wilt onze wonden helen
ontdoen van littekens en pijn.
Het is een vreugd met U te delen
dat U er steeds voor ons zult zijn.