Een christen is geen beter mens
dan met wie hij moet samenleven.
Het is Gods opdracht en Zijn wens
zijn medemens met liefd’ t' omgeven.

Ook wordt van hem steeds zorg gevraagd
waar nodig moet hij die ook geven.
Want dan gebeurt wat God behaagt
als hij Gods woord steeds na blijft streven.

Het is elkaar terzijde staan
met hechte vriendschapsbanden
Een christen maakt in Zijn bestaan
zijn medemensen nooit te schande.