Hij is het die ons vrede brengt,
wiens liefdewoord steeds klinkt.
De Heer die ons genade schenkt,
op elke dag die blinkt.
Hij strekt Zijn handen naar ons uit,
en roept een ieder Kom!
Zie naar de toekomst recht vooruit,
verheugd, en zie niet om.

Hij zal ons leiden naar het land,
bevrijd van aardse druk.
Naar Zijn belofte die gestand,
schenkt 't hemelse geluk.
Laat ons dan volgen Jezus, Heer,
met Hem op weg te gaan.
Om komend in die blijde sfeer,
recht op de hemel aan.
Justus A. van Tricht