Wij roepen Heer om vrede,
om heil en om geluk.
Dat van Uw hemelstede,
verlost van moeit’ en druk.
Maar eerst moet in ons hart,
de ware vrede wonen.
Die wij elkaar betonen,
voordat Uw vrede komt.


Uw vrede zal eens dalen,
op bergen en in dal.
Waarvan U laat verhalen,
zal heersen overal.
Blij uitziend naar die tijd,
als uit de hemelbogen.
Ons neerdaalt uit de hoge,
Uw vrede, ons bereidt.
Justus A. van Tricht