Hier worden wij in meegesleurd
wat voor onze ogen dan gebeurt
Dan zien wij op het oorlogsveld
de reeks van doden neergeveld.

Ons aards bestaan heeft enkel baat
wanneer het ons om vrede gaat.
Als wapens in de smeltkroes gaan
voor veiligheid van ons bestaan.

Als men als mens de dreiging voelt
ons regelmatig overspoelt.
Dan wordt merkbaar ‘t oorlogsgeweld
wat ons voor ogen wordt gesteld.

‘t Komt uit veel richtingen vandaan
waar wapens in gereedheid staan
Dan wordt het wachten op ‘t moment
wat helaas zijn weerga niet kent