Heer laat mij toch in vrede gaan,
in vrede naar Uw woord.
Wees Heer het licht in mijn bestaan,
het licht dat voor mij gloort.

Heer laat Uw hand, Uw stem, Uw woord,
voor mij het richtsnoer zijn.
Waarlangs mijn leven gaat en spoort,
in vreugden moeite en pijn.

Heer laat Uw vrede en Uw licht,
als dauw op mijn gemoed
neerdalen opdat het mij richt,
op paden voor mijn voet.