Laat onder ons de vrede wonen,
verspreid zijn over heel de aard.
Laten w' elkander liefd' betonen
onder Gods zegen saam vergaard.

Laat ons de vrede steeds bewaren
en strijdend zijn voor haar behoud.
Want vrede blijft ons 't heil verklaren
die zoveel zegen in zich houdt.

Blijf onrecht, oorlog steeds bestrijden
en ook elk onvertogen woord.
Wil dat ten alle tijd vermijden
opdat vrede niet wordt verstoord.