Dromend van de vrede,
dromend van het licht.
Hopend op genade,
in het laatst gericht.
Uitziend naar de morgen,
wachtend op de dag.
In Gods hand geborgen,
waar Zijn toekomst wacht.

Eenmaal begenadigd,
vrij van zonde en smet.
Eeuwig licht verzadigd,
spreidt zich als een net.
Door dit licht omgeven,
Licht dat bij mij blijft.
Licht van eeuwig leven,
Licht dat liefde schrijft.