Leer Heiland ons de vrede,
daar strijdend voor te gaan.
En luist’rend naar Uw reden,
U biedt ons vrede aan.
Maak open onze harten,
opdat wij het verstaan.
U bent de Man van Smarten,
zozeer met ons begaan.

Schenk aan ons hart de vrede,
waarnaar het zo verlangt.
Deel ons Uw heilswoord mede,
ons hart daar steeds aan hangt.
Dan gaan wij niet verloren,
dan worden wij bevrijdt.
Als wij de woorden horen,
van Liefde wijd en zijd.

Heer leidt ons op Uw wegen,
en ga ons daarin voor.
Dat dit ons zij tot zegen,
gaand in het goede spoor.
Biedt ons wanneer wij vallen,
Uw hand ter hulpe aan.
Draag Gij ons Heiland allen,
in liefd’ door ons bestaan.