Er klinken klanken in mijn oren,
van mooie hemelse muziek.
Ik doe 't spel van harp en citer horen,
tesaam met fluit, viool, uniek.
Het zijn de mooiste melodieën,
zonder enige dissonant.
Met zuivere reine harmonieën,
geschreven door een meesterhand.

Zij doen de hemelzang omlijsten,
die golvend door de ruimte gaat.
Hun samenhang vraagt veel vereisten,
in 't samenspel dat zo ontstaat.
In 't bijna ademloos genieten,
vergeet ik even waar ik ben.
Dit koor zingt 's hemels favorieten,
waarvan ik er geen een herken.

Het Gloria zo schoon gezongen,
dat heb ik nimmer zo gehoord.
Als nu door vele engelentongen,
waarmee Gods grootheid wordt verwoord.
Ook pauk en blazers doen zich mengen,
en nemen er met vreugd aan deel.
De lof die zij tezamen brengen,
maakt het een grandioos geheel.

Ik sluit geroerd in stilt' mijn ogen,
mijn ziel wordt tot in 't diepst geraakt.
Van binnen is een snaar bewogen,
die trillend mij gelukkig maakt.
Ik laat mij op de klanken drijven,
meevoeren in die blijde sfeer.
Die met geen woord is te omschrijven,
een diepe vrede daalt nu neer.

Al luisterend naar de varianten,
in toonsoort en in harmonie.
Komt het geluid van alle kanten,
van deze schone symfonie.
Quadrafonie uit  's hemelszalen,
waarvan mijn hart wijd open gaat.
Laat zich met woorden niet vertalen,
terwijl mijn ziel het ondergaat.

Wat moet het God een vreugde wezen,
wanneer Hij door de hemel gaat.
En op die wijze wordt geprezen,
steeds uitgevoerd naar hemelmaat.
Niets kan de schoonheid evenaren,
van 't eeuwigdurende concert.
Dat als een feestelijk ervaren,
steeds weer opnieuw wordt ingezet.

Maar toen mijn ogen opengingen,
was plotseling 't concert voorbij.
Geen klanken deden mij omringen,
maar toch was ik verheugd en blij.
'k Heb in een droom van God ontvangen,
een blik van hoe 't daarboven is.
Waar ik reeds lang naar deed verlangen,
en nooit uit mijn geheugen wis.

Ik ben niet bang meer om te sterven,
want 'k weet nu zeker wat mij wacht.
Hetgeen wat 'k eenmaal zal verwerven,
wat mij door God is toebedacht.
Ook ik zal eenmaal mogen zingen,
met alle engelen in 't koor.
Met musici die mij omringen,
eens al de eeuwigheden door.

 

Justus A. van Tricht