Uw stem klinkt als muziek mij in de oren.
Uw woord Heer Jezus liefelijk en zacht.
U laat aan mij Uw liefdewoorden horen
en elk daarvan geeft mij weer nieuwe kracht.
Bij U Heer mag mijn hart de rust hervinden
ontvangt Uw vrede die het stil doorstroomt.
Het is Uw liefd’ die mij aan U wil binden
de liefde Heer waarvan ik heb gedroomd.

De warmte Heer die ‘k in mijn hart mag voelen
is een ervaring rijk en ongekend.
Die mij in golven Heer blijft overspoelen
zo krachtig is de liefd’ die U mij zendt.
Ik ben U dankbaar voor Uw liefdegaven
de zegeningen die ik van U ontvang.
Waarmee U Heer mijn hart en ziel wilt laven
en dat in liefde heel mijn leven lang.

Ik weet mij in Uw liefde Heer geborgen
waar ’t levenspad te zwaar wordt draagt U mij.
Ik heb mij toevertrouwd Heer aan Uw zorgen
Heer Uw aanwezigheid maakt mij zo blij.
Een betere vriend kan ik mij niet bedenken
die zo betrokken met mij zoveel geeft.
Wiens zachte stem mij telkens weer blijft wenken
U mij in liefde iets te zeggen heeft.

U gaat met mij op Uw gebaande wegen
met mij op weg naar ’t hemels Vaderhuis.
Op deze weg daar wordt Uw heil verkregen
en aan Uw hand brengt U mij veilig thuis.
Het eeuwig leven wilt U aan mij schenken
door in Uw voetspoor steeds te blijven gaan.
U ’t Licht der wereld dat mij stil blijft wenken
biedt mij een schitterende toekomst aan.