Er zijn veel mensen met verdriet,
dat enkel God de Vader ziet.
Vaak draagt men dan met stil geween
zijn last maar God laat niet alleen.

Hij treedt Zijn kinderen tegemoet,
met Zijn troostwoord dat wonderen doet.
Veegt met Zijn hand hun tranen droog,
vergezeld van Zijn liefd' betoog.

De Heer zorgt dat elk weer opleeft,
door alle liefde die Hij geeft.
Want de streling die God hen geeft,
zorgt dat men daarna vreugd beleeft.

Dat is de doelstelling van God,
een kering brengen in ons lot.
Als wij als mens verdrietig zijn,
dan komt God met Zijn medicijn.