Als d'emoties je bespringen
en door 't verdriet overspoeld
tranen niet zijn te bedwingen
omdat jij je eenzaam voelt.
Laat gerust je tranen lopen
dat is 't geen wat 't hart bevrijdt
stel je voor Gods troost maar open
die je liefd'vol verder leidt.

God Hij hoort je diepe zuchten
Hij weet wat de oorzaak is
Ga bij Hem je hart maar luchten
over het ontstaan gemis.
Weet God wil de leegte vullen
die er bij je is ontstaan
en voor Hem niet te verhullen
jij mag daarmee tot Hem gaan.

Bij God mag jij je uitspreken
over wat je bezig houdt
dingen die je hart doen breken
en met afschuw hebt aanschouwd.
Bij Hem kun jij je goed uiten
toon de Heer d'emoties maar
dan zal Hij daarna besluiten
met Zijn zegenend handgebaar.

Melodie Wat de toekomst brenge moge
Liedboek No 293 en no 913 Nwe Liedboek