Wanneer je tranen schreit om ’t groot verdriet
weet dan dat God je tranen ziet.
Want Hij wist van je ogen elke traan
die van je gezicht stromen gaan.

De Grote Trooster blijft altijd de Heer
Hij ziet in liefde op je neer.
Met Gods nabijheid altijd om je heen
ben je als mens nimmer alleen.

Gods hand heft je uit ’s levens diepten op
en leidt je weer de bergen op.
Waar Hij je ’t weidse uitzicht biedt
wat je met beide ogen ziet.

Het is de Heer die mensenlevens redt
te hulp schiet op elk smeekgebed.
Want God Hij maakt Zijn woorden waar
verschijnt met reddend handgebaar.

Dank steeds de Heer voor alles wat Hij geeft
die zorgt voor alles wat er leeft.
Niets gaat er aan zijn oog voorbij
getrouw en zorgzaam dat is Hij.