’t Lukt ons nooit de tijd stil te zetten
want dat blijkt ’t voorbehoud aan God.
Hij blijft er nauwgezet op letten
Zijn hand zet eens de tijd op slot.

De tijd op aard zien wij vervliegen
die gaat in sneltreinvaart voorbij.
Gods beloft’ zal ons nooit bedriegen
Hij maakt de toekomst voor ons blij.

Want God Hij schiep de eeuwigheden
waar Hij zich graag met ons verblijdt.
Als wij die eenmaal binnentreden
wordt tijd een andere werkelijkheid.

Hier geldt het heden geen verleden
hier leeft elk schepsel in het nu.
Hier wordt de naam van God aanbeden
en staat Zijn glorie op ’t menu.

De eeuwigheid kent andere normen
daar heeft tijd een heel ander beeld.
Want d’ eeuwigheid heeft andere vormen
die God graag met Zijn kinderen deelt.

Hier is geen polshorloge nodig
dat blijkt van onnut in Gods sfeer.
En is dus duidelijk overbodig
voor al wie leven bij de Heer.

De plaats waar ook Gods engelen wonen
wordt vanaf d’ aarde aangevuld.
Steeds met Gods dochteren en zonen
met liefde dagelijks opgevuld.

Met allen in Zijn eeuwigheden
is God de Schepper van het feest.
Genodigden die binnentreden
zijn nooit zo gelukkig geweest.

Gods eeuwigheid blijkt een verrassing
waar onze tijd geen rol meer speelt.
Maar door Gods woord en Zijn aanpassing
Hij ’t eeuwig geluk met ons deelt.